REVIEWS
Now Reading
Candyman (1992)
0
Review

Candyman (1992)

by 11/05/2014
Overview
Εταιρείες Παραγωγής

PolyGram Filmed Entertainment, Propaganda Films

Γνωστή και ως

Clive Barker's Candyman

Διάρκεια

1 Hour and 39 Minutes (99 Minutes)

Σλόγκαν

We Dare You To Say His Name Five Times!
You don't have to believe... just beware.
Candyman, Candyman, Candyman, Candyman... Don't Say Again!
From The Chilling Imagination Of Clive Barker.

Προϋπολογισμός

$8.000.000

Box Office

$25.792.310

ΚΡΙΤΙΚΗ

 Plot: when the young Coed Helen decides to study the Candyman legend in the context of the thesis, for bad luck's calls in the real world the murderous figure of Candyman. The nondescript that demon with the built-in hook in hand slaughters people from Helen's environment in order to make her surrender to him in order to live eternally as legends.

After Jason, Freddy and Pinhead a new "Super Villain" comes on the scene of horror but without reaching into their previous glamour "colleagues". The "Candyman" born from the Clive Barker productive in short story writing of The ' Forbidden ' takes shape in Bernard Rose's film (Paperhouse, Immortal Beloved, etc) putting his own piece on site of supernatural horror.

The Helen is a young graduate who served on the study of urban legends. Sometime he falls onto the Candyman legend, a lethal spirit that appears to whoever calls him saying his name five times in front of the mirror. The usual result is death of the caller. Candyman O bring a lethal hook embedded in his right hand and has a special relationship with the … bees. This strange combination of explained nicely from its background. Son of a Negro slave before nearly 2 centuries, fell in love with the white daughter of a wealthy, left her pregnant and killed brutally by the timwroys for this "crime". Original cut and hand placed hook. Then the pasaleipsan with honey from a nearby Beehive, sang ironically named Candyman five times and finally bees stings him full until death! Very gruesome death really!

So today the Candyman notorious as a restless spirit kills those who called or persons who happen to find themselves in their environment. This martyrdom is experiencing and our heroine who made the mistake of distrust for the Candyman legend. The scary guy is shown (not immediately, of course, to have suspenseful), massacres known faces in front of her and vanishes as a result our heroine be considered # 1 guilty by police that the stalking. The unlucky woman motivated by the Candyman to surrender something that implies her death in order to put an end to the suffering and around her. In this way both will live eternally as legends that would frighten people. But the stubborn Helen didn't seem so keen about it. ..

Horror Trivia

Onstage the Candyman reveals his guts, real bees were placed in the mouth of Tony Todd. The only precaution to not take the bees to the esophagus was a mouth guard.

This highly original case accompanied by a great cast. The charming Virginia Madsen (Sideways, The Number 23) as Helen and Tony Todd as Candyman (The Rock, The Man From Earth) are a rival duo-fire with their conflict becomes increasingly dramatic as the minutes roll. The Xander Berkeley (Terminator 2: Judgment Day, Gattaca) even though in less important role, ideally complements the leading duo. The Candyman's figure that is the quintessence of the footage shows threatening although few can escape them compared to what they have seen in the past in place bad, demons, or evil spirits. Murders committed by is bloody though not many figures. However, it should be noted that the film is trying to filosofisei a little and not limited to trivial leakproof of the slasher. So it gives depth to the story of Candyman, exhibiting to the public the slums of the city with its buildings and ignored the underworld, the charming theme of urban legends and the tendency of people to believe while what and promises of the Candyman in Helen, attempted an allegorical approach of ' immortality ' personalities through the legacy of legendary narratives. The combination of reality and fantasy also attempted to slightly awkward way but rather there was anyway given the peculiar nature of the story.

Downside however (apart from a few scenario-flaws) is the argosyrtos rhythm of the film and the relatively late start of emotions after stunning, bloody introduction where appears briefly and Ted Raimi (Sam Raimi's brother). In plus the amazing ambient music by the American composer Philip Glass. Generally the ' Candyman ' is an excellent horror film that managed to establish the cult of evil and "classic" achieving even high income in box office. The two sequel followed in the 1990s tried to exploit the reputation of the first film but unfortunately did not succeed.

Candyman

Movie Highlights

  • The dynamic introduction that puts us well on the climate of the Candyman's bloody work.
  • An unpredictable murder in his Office of psychologist Helen. Ah, why don't you think guys!
  • The chilling scene that reveals the Candyman friendly in cockpit bees!
  • The impressive graffiti on old imiegkataleimmeni block refers to the Candyman.

candyman 1992 poster 2 candyman 1992 poster 3 candyman 1992 poster

[youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=NIMHKecR1yQ” autohide=”1″ fs=”1″ showinfo=”0″ rel=”0″]

flixster

rotten tomatoes

allmovie

wikipedia

Candyman (1992) on IMDb
Διαβάθμιση Gore:
5 = Ατελείωτο λουτρό αίματος - 4 = Πολύ αιματοβαμμένο - 3 = Αιματοβαμμένο - 2 = Ελάχιστα αιματοβαμμένο - 1 = Σταγόνες αίματος - 0 = Ανυπαρξία αίματος

Διαβάθμιση Βαθμολογίας:
5 = Αριστουργηματικό! - 4 = Πολύ καλό - 3 = Καλό - 2,5 = Μέτριο - 2 = Κακό - 1 = Πολύ κακό - 0 = Δεν βλέπεται με τίποτα!

Positives

The imposing figure of Candyman, atmospheric music, some cruel murders, interesting approach to the problem of urban legends.

Negatives

Slow growth, not entirely successful fictional and factual connection.

Rating
Βαθμός Συντάκτη
Βαθμός Χρηστών
Rate Here
GORE
ΒΑΘΜΟΣ
Conclusion

Interesting horror movie with a key trump the original figure of diabolikoy Candyman. It has freshness and generally meets the average horror fan while lifted improvements in specific areas.

Βαθμός Συντάκτη
Βαθμός Χρηστών
You have rated this
About The Author
facebook-profile-picture
horrormovies.gr
The editorial team consists of horrormovies.gr zombies, werewolves, undead ... come on and some people now and then! Our mission is to inform the Greek public on the horror films and their critical evaluation.

Leave a Response